Transelectrica a fost certificată ca operator de transport al energiei

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat certificarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., potrivit modelului de separare a proprietatii, ca operator de transport si de sistem al sistemului electroenergetic national.

Transelectrica a fost certificata anterior de ANRE, prin Ordinul ANRE nr. 71/2014, ca operator de transport si de sistem al sistemului electroenergetic national, conform modelului “operator de sistem independent”. Având în vedere opinia Comisiei Europene exprimata cu ocazia acelei certificari, potrivit careia „modelul ISO nu este cel mai potrivit pentru a fi aplicat societatii Transelectrica” și ca „separarea drepturilor de proprietate în cadrul statului ar constitui o optiune mai adecvata pentru a asigura separarea efectiva a activitatilor de transport de interesele statului în materie de furnizare si generare de energie electrica” și ca urmare a modificarilor legislative determinate de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/17.12.2014, Transelectrica a solicitat ANRE reluarea procedurii de certificare potrivit modelului „de separare a proprietatii”.

Din analiza modificarilor legislative ANRE a constatat ca Transelectrica se încadreaza în situatia în care pot fi analizate conditiile de certificare prin raportare la modelul de separare a proprietatii, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) și ale art. 34 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și, prin Decizia ANRE nr. 1788/12.08.2015, a fost aprobata certificarea preliminara a  Transelectrica, conform acestui model.

Decizia, împreuna cu documentele care au stat la baza aprobarii ei, a fost notificata la Comisia Europeana. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, Comisia Europeana  a examinat documentele primite și a emis Avizul C(2015) 7053 final din 12.10.2015.

Related News

Leave a Reply

Copyrıght 2016 All RIGHTS RESERVED.

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare Accept