Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” a fost reînființat

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din Bucureşti a fost scos reînființat, după ce a fost reorganizată Opera Națională București. În acest sens, Guvernul a emis o Hotărâre pentru o funcționarea coerentă și optimă a celor două instituții, precum şi asigurarea îndeplinirii atribuțiilor specifice domeniilor operetă şi musical, pe de o parte, și operă şi balet, pe de altă parte.

„Principalul avantaj al funcționării separate a celor două instituții este dat de posibilitatea gestionării oportune şi eficiente a activității artistice şi a resurselor implicate. Un alt aspect pozitiv îl reprezintă posibilitatea abordării unor viziuni manageriale specifice fiecărui domeniu. De asemenea, separarea managerială a domeniului operei şi baletului, pe de o parte, de cel al operetei şi al musicalului, de cealaltă parte, va aduce o serie de avantaje din punct de vedere economic. Comasarea acestor activități a generat, pe lângă disfuncționalități în organizarea spectacolelor şi creșteri ale cheltuielilor legate de aparatul administrativ – organizatoric. Din punct de vedere artistic, un alt beneficiu este legat de dezvoltarea resursei umane artistice, care, prin această separare instituțională, va avea ocazia să îşi dezvolte repertoriul şi să îşi diversifice activitatea, fiind astfel garantată excelența şi performanța artistică”, se menționează într-un comunicat de presă al Guvernului.

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” se înființează şi funcționează ca instituție publică distinctă, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, care îşi desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare.

Actul normative mai prevede că reorganizarea, prin divizare parțială, a Operei Naționale Bucureşti, instituție publică subordonată Ministerului Culturii, în scopul separării activităților culturale de operetă şi musical, de restul activităților de operă, balet şi muzică contemporană, precum şi în scopul transferului corespunzător al patrimoniului aferent activităților ce se divizează.

 

Related News

Leave a Reply

Copyrıght 2016 All RIGHTS RESERVED.

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare Accept