Profesorii se înghesuie să dea examen pentru funcția de director: 6.664 de candidați pentru funcția de director; 2.312 pentru directori adjuncți

Profesorii sunt atrași de funcția de director plin, în timp ce pentru director adjunct nu e prea mare bătălie. Ministerul Educației a anunțat că s-au înscris 6.664 de candidați pentru a participa la concursul de ocupare a funcțiilor de directori de unități de învățământ iar 2.312 pentru funcția de director adjunct. Gradul de înscriere pentru funcția de director în raport cu posturile vacante la nivel național (6.549) a fost de 101,77%, în timp ce pentru funcția de director adjunct (2.505 posturi vacante) gradul de înscriere s-a situat la 92,30%.

Conform metodologiei de organizare a concursului, la proba scrisă pot participa doar candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise de comisiile de verificare. În urma evaluării dosarelor, la proba scrisă sunt așteptați 6.502 candidați pentru funcția de director și 2.257 de candidați pentru funcția de director adjunct.

Miercuri, cu începere de la ora 10,00, se desfășoară proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

Proba vizează evaluarea aptitudinilor cognitive și a competențelor manageriale ale candidaților și constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Accesul candidaților în săli se face în intervalul orar 9,00 — 9,30.

„Candidații, responsabilii de sală și supraveghetorii nu pot pătrunde în sălile de examen cu manuale, materiale documentare ajutătoare, genți, telefoane sau alte mijloace de comunicare la distanță. Sunt interzise, de asemenea, comunicarea între candidați sau cu exteriorul, respectiv transmiterea ori schimbul de foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor dispoziții va fi asimilată că fraudă sau tentativă de fraudă și va atrage eliminarea candidatului din concurs, dar și pierderea dreptului de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control pentru o perioadă egală cu două mandate”, precizează MENCS.

Membrii comisiilor de concurs vor evalua testul-grilă în aceeași zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare, în prezența candidaților și a doi martori aleși succesiv dintre candidați.

Aceeași metodologie prevede că rezultatele probei scrise nu se contestă.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă.

Ulterior sunt prevăzute alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie și pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Toate probele sunt obligatorii și sunt monitorizate de observatorii desemnați de Ministerul Educației.

Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.

 

Related News

Leave a Reply

Copyrıght 2016 All RIGHTS RESERVED.

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare Accept