Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă

Platon definea educația ca fiind “ arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.

Politicile şi priorităţile majore ale sistemului de învăţământ din România au evoluat în ultimii ani în încercarea de a face faţă cerinţelor noi şi provocatoare ale unei democraţii în dezvoltare şi ale unei economii în tranziţie. Conform Constituţiei, învăţământul de stat este gratuit la toate nivelurile, iar accesul la educaţie este garantat tuturor, indiferent de poziţia socială, etnie, sex sau religie.

Instituția de educație reprezintă cel mai important furnizor de dezvoltare şi cultură pentru comunitate, acest lucru însemnând că școala trebuie să răspundă în mod continuu provocărilor societăţii româneşti, dar şi exigenţelor impuse de comunitatea ţărilor europene, comunitate din care face parte și România. Astfel, dintre principiile generale şi realităţile identificate ce reprezintă provocări pentru viitor, pot fi amintite: asigurarea calitatății educaţiei la toate nivelurile şi în toate domeniile educaţionale; corelarea continuă a curriculum-ului cu nevoile și interesele impuse de dezvoltarea societăţii; creșterea continuă a calității serviciilor oferite; implementarea în toate unitățile de învățământ a unor sisteme de asigurare a calităţii permanent adaptate la nou.

Calitatea procesului de predare reprezintă un element-cheie în realizarea obiectivelor strategice în materie de coeziune socială, creştere economică şi competitivitate. Cadrele didactice trebuie să fie capabile să ofere o educaţie de înaltă calitate pentru a permite cetăţenilor UE să dobândească cunoştinţe şi competenţe de care vor avea nevoie în viaţa privată şi profesională.

Investiţiile existente în formarea şi dezvoltarea continuă a cadrelor didactice sunt insuficiente. Durata minimă de instruire obligatorie nu depăşeşte cinci zile pe an în niciun stat membru. Cu toate că participarea la cursuri de formare continuă este obligatorie pentru profesorii din 11 state membre, rata de participare a cadrelor didactice la astfel de formări profesionale este prea scăzută pentru a obţine un nivel de dezvoltare continuă în rândul cadrelor didactice.

Sistemele existente de formare a profesorilor din statele membre nu promovează dobândirea de noi competenţe pedagogice, care au devenit necesare ca urmare a schimbărilor în educaţie şi în societate, în general.

 

Cu toate că profesorilor li se solicită să ofere cunoştinţe de bază, acestora li se solicită, de asemenea, să se asigure, printre altele, că: nevoile specifice ale fiecărui cursant sunt luate în considerare; tinerii devin cursanţi pe deplin autonomi pe toată durata vieţii; toţi tinerii dobândesc competenţe-cheie; predarea este adaptată unui mediu multicultural; sunt utilizate noile tehnologii

 

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane; formarea unei personalităţi autonome şi creative, fundamentată pe asumarea reală a unui  set de valori necesare propriei dezvoltări

împliniri personale precum şi integrării socio-profesionale; asumarea unui sistem de valori necesare pentru implinirea și dezvotarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial; participarea cetățenească activă în societate; incluziune socială și angajare pe piața muncii.

 

Din această perspectivă, în fundamentarea direcţiilor de acţiune urmatoarea  perioadă scoala va porni de la faptul că educaţia de bază reprezintă fundamentul întregului edificiu cultural, profesional şi social al personalităţii umane, fiind un important factor de progres, cu implicaţii directe asupra stării generale a unei națiuni.

Related News

Leave a Reply

Copyrıght 2016 All RIGHTS RESERVED.

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare Accept