Guvernul a aprobat corecțiile financiare solicitate de CE referitoare la Creșterea Competivității Economice

În ședința de de miercuri a Guvernului, a fost aprobată aplicarea corecţiei financiare de 2% solicitată de Comisia Europeană la nivelul Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), pentru cheltuielile efective aferente contractelor de finanţare încheiate cu beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii pentru care au fost deja incluse cheltuieli în declaraţiile de cheltuieli şi în aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene.

Această decizie vine în urma recomandărilor făcute de Comisia Europenă. Astfel, Autoritatea de Management POS CCE a elaborat şi dus la îndeplinire un plan de măsuri prin care a reverificat statutul juridic al beneficiarilor întreprinderi mici şi mijlocii pentru circa 1.780 contracte de finanţare ale căror cheltuieli efectuate au fost incluse în aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene până la data de 30 noiembrie 2015.

Urmare a verificării de către Autoritatea de Audit, dar şi de către auditorii Comisiei Europene, a modului în care au fost implementate acţiunile prevăzute în programul de măsuri şi în care au fost efectuate reverificările, a rezultat pentru eşantionul verificat o eroare de 3,87% care depăşeşte pragul de materialitate de 2%. În aceste condiţii, Comisia Europeană a propus aplicarea unei corecţii financiare de 2% la nivelul axei prioritare 1, care va permite ca suma astfel disponibilizată să poată fi reutilizată în cadrul POS CCE pentru finanţarea altor proiecte decât cele pentru care se aplică deja corecţia respectivă.

Pentru restul de contracte de finanţare aferente axei prioritare menţionate pentru care, până la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, nu au fost incluse cheltuieli în aplicaţiile de plată transmise la Comisia Europeană, Autoritatea de management a POS „Creşterea Competitivităţii Economice” are obligaţia de a efectua verificări suplimentare cu utilizarea unor proceduri de control îmbunătăţite conform solicitărilor Comisiei.

Neaplicarea corecţiilor solicitate de Comisia Europeană, respectiv, neaplicarea măsurilor de decertificare definitivă şi de deducere procentuală definitivă, ar fi implicat suspendarea Axei prioritare 1 din cadrul POS „Creşterea Competitivităţii Economice”, cu consecinţe negative asupra bugetului naţional, din cauza întreruperii plăţilor de la Comisia Europeană.

Related News

Leave a Reply

Copyrıght 2016 All RIGHTS RESERVED.

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare Accept