Creanță BCR, cesionată de trei ori până la EOS KSI! Contestația la executare, admisă definitiv

Un credit neplătit de la BCR a fost achitat și preluat de BCR Asigurări, care apoi l-a cesionat la un recuperator de creanțe. Pe parcursul a 7 ani, creanța a fost cesionată de trei ori, ajungând la EOS KSI care a cerut executarea silită, deși se împlinise demult prescripția, după cum arată motivarea deciziei definitive, anunță clujust.ro.

BCR Asigurări a cesionat creanța către IFN Next Capital Finance SA. Apoi creanța a fost cesionată către Varde Investments Limited, după care a fost cesionată către EOS International Beteiligungs – Verwaltungsgesllscfaft Gmbh și Next Capital Investments Limited, EOS KSI România SRL fiind parte a acestui ultim contract de vânzare-cumpărare creanțe în calitate de „administrator active”.

Decizia civilă nr. 36/A/2016 a Tribunalului Alba

Prin cererea înregistrată la această instanță sub dosar nr……, contestatorii P. R. S. I și P. C, au solicitat în contradictoriu cu intimata EOS KSI România SRL, anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.820/2014 pentru suma totală de 10,683.54 lei compusă din 9,330.54 lei cu titlu de debit și suma de 1,353 lei cu titlu de cheltuieli de executare (20 lei taxa judiciară de timbru, 400 lei cheltuieli efectuate cu ocazia procedurii de executare, 933 lei cu titlu de onorariu executor judecătoresc);

-anularea încheierii de încuviințare a executării silite nr.514/2014 pronunțată la data de 27.10.2014 în dosarul nr…… al Judecătoriei Blaj;

-obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatorii au arătat că în cadrul dosarului de executare nr.820/2014, la data de 25.11.2014 li s-a comunicat de către executorul judecătoresc Ulesan Daniela Mari o serie de înscrisuri constând în încheierea de încuviințare a executării silite nr.514/2014 a Judecătoriei Blaj, pronunțată în dosar nr…., încheierea nr.820/17.10.2014 emisă de BEJ Ulesan Daniela Mari de stabilire a cheltuielilor de executare, somație emisă la data de 06.11.2014, înștiințarea emisă la data de 06.11.2014 privind declanșarea urmării silite, înștiințarea din data de 06.11.2014 privind măsura înființării popririi, adresa de în înființare a popririi din 06.11.2014, solicitare din 06.11.2014 de lămuriri asupra bunurilor și veniturilor, grafic rambursare credit și contract de credit bancar pentru persoane fizice nr.298/12.06.2006.

Prin cerere, contestatorii au invocat excepția prescripției dreptului de a cere executarea silită, potrivit dispozițiilor imperative prevăzute de art.705 C.pr.civ, astfel dreptul de a obține executarea silită s-a născut cel târziu la data de 13.09.2007, dată la care în baza contractului de cesiune nr.47/13.09.2007, titularul creanței la acea dată, BCR Asigurări SA a cedat creanța deținută împotriva lor.  Ulterior, creanța a fost cedată de IFN Next Capital Finance SA către Varde Investments Limited, iar ulterior către EOS International Beteiligungs – Verwaltungsgesllscfaft Gmbh și Next Capital Investments Limited, aceștia din urmă fiind titularii creanței în baza titlului executoriu contract de crdit bancar pentru persoane fizice nr.298/12.06.2006 . In cauză, titlul executoriu îl reprezintă contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.298/12.06.2006, iar dreptul de a cere executarea silită a luat naștere odată cu cesiunea contractului de credit, după ce ulterior a fost declarat reziliat de BCR SA și preluat de BCR Asigurări în 13.09.2007 și, totodată, a început să curgă și termenul general de prescripție de 3 ani care s-au împlinit la data de 13.09.2010. Cererea de executare silită a fost depusă la data de 17.10.2014, așadar după împlinirea termenului de prescripție, motiv pentru care titlul executoriu și-a pierdut puterea executorie, cu consecința prescripției dreptului de a cere executarea silită.

Față de aceste considerente, în temeiul art.705, 706 raportat la art.719 NCPC, solicită admiterea excepției și să se constate prescris dreptul de a cere executarea silită, cu cheltuieli de judecată.

Pe fondul cauzei, arată că executarea silită este formulată de EOS KSI România SRL în calitate de mandatar, fără însă a  preciza creditorul/titularul creanței. Totodată, în dosarul de încuviințare nr….. nu există nici un înscris apt să îndeplinească exigențe dispuse de art.84 C.pr.civ privind reprezentarea convențională a persoanelor juridice și art.151 C.pr.civ, privind cererea formulată prin reprezentant, în sensul de a se alătura procura în original sau copie legalizată. In speța de față, există o delegație dată pentru consilier juridic, emisă de EOS KSI România SRL, or, în această situație lipsește procura autentică dată mandatarului EOS KSI România SRL, mandat de reprezentare prin care acesta să își poată substitui alte persoane în vederea realizării mandatului acordat.

Continuare pe www.clujust.ro

Related News

Leave a Reply

Copyrıght 2016 All RIGHTS RESERVED.

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare Accept